Transfer Center of Knowledge, Innovation & Technology (TCKIT)
About Academy
About Academy
Seminars & Workshops
Seminars & Workshops
Study Trips
Study Trips
Academic Programs
Academic Programs
Publications
Publications
Health & Beauty Department
Health & Beauty Department
Contact Us
Contact Us

 پیام نماینده انحصاری موسسه در ایران

  با سلام و تحیت فراوان احتراما

باطلاع عموم میرساند موسسه تی سی کیت  آلمان که اینجانب پرفسور داود فدایی تنها نماینده انحصاری آن در ایران میباشم ، برابر مجوزهای قانونی از سوی آن موسسه آلمانی اقدام به تایید  گواهی نامه های موسسات آموزشی دارای تفاهم نامه  با امضای آقای   پروفسور کوهلرت  می نماییم و صدور هر گونه گواهی نامه از نوع مذکور از مبادی دیگر با مشخصات فوق جعلی است و صدور آن جرم محسوب گردیده و اسناد صادره جعلی و فاقد اعتبار و ارزش قانونی است.  جدیدا مشخص شده یکی از موسسات غیر دولتی اقدام  به جعل گواهی نامه های مورد بحث نمود و در قبال آن مبالغی را از متقاضیان دریافت کرده  است که موضوع جرائم ارتکابی موسسه مذکور به دادسرای ناحیه 31 تهران دادیاری شعبه ششم  ارجاع و مطرح رسیدگی است.  لذا چنانچه اشخاصی از این طریق مورد کلاهبرداری قرارگرفته اند و خواستار طرح شکایت علیه موسسه مذکور جهت استیفای مال از دست رفته خود میباشند، میتوانند ضمن تماس با دفتر نمایندگی انحصاری این اکادمی آلمانی در ایران اخذ راهنمایی های لازم حقوقی، شکایت خود را تقدیم مرجع قضایی مذکور نمایید

  با تشکر:پرفسور داود فدایی           شماره تماس:02188452687